STÍLUS

150 éves a fogaskerekű: Nem volt kár a gőzért


1874. június 24-én, éppen 150 évvel ezelőtt, indult a Városmajorból a Svábhegyre az első fogaskerekű. A vonalon több mint ötven évig gőzösök vontatták a szerelvényeket – az első harminchat évben kizárólag a nyári menetrend időszakában.

„Idegen embereknek kelle jönni közzénk, kik bennünket a budai hegyekről nyíló festői kilátásra, annak üde levegőjére, árnyas helyeire nagyobb mértékben figyelmeztessenek. Eddigelé jóformán csak egyes költőibb lelkületek, írók, művészek, ideális gondolkozású magánosok keresték föl e helyet. De arra nem gondolt senki, hogy hiszen itt ez a hely arra van teremtve, hogy itt egy nyaraló főváros létesüljön” – írta a Svábhegyről 1875 nyarán a Vasárnapi Ujság az egy évvel korábban megindított fogaskerekű vasút kapcsán, amelytól a környék ingatlanfejlesztését remélték. Az említett „bizonyos idegen emberek” pedig a bázeli Internationale Gesellschaft für Bergbahnen cég munkatársai voltak, ötletgazdák és tulajdonosok, bár a Bolond Miska című élclap ekképp igyekezett cáfolni ezt:

 

A tulajdonképeni magyar nemzeti vasút kétségtelenül a fogaskerekű, mert a fogas kizárólagosan magyar hal.

 

Egyébként a tekintetben valóban magyar vasúttá vált a fogas, hogy a svájciak vezető főmérnöke élete végéig Budapesten maradt, nevét is Cathry Szaléz Ferencre magyarosította.

Fogaskerekű
Kép: Klösz György/Budapest Főváros Levéltára/Fortepan

 

Az utasok az új közlekedési eszköznek köszönhetően alig több mint negyedóra alatt juthattak fel az Városmajorból (amit akkor még Ecce Homo rétnek neveztek) a svábhegyi végállomáshoz. Ma már nincs ebben semmi különös, de 150 évvel ezelőtt egy ilyen utazás a csodával volt egyenértékű. És nem is csak az utazás. A fogaskerekű akkoriban  világszenzációnak is számított, mivel a tervezőjeről, Niklaus Riggenbachról nevezett gőzvontatású vasútból addig csupán kettő volt a világon, azok is Svájcban. A szakleírás így fogalmaz a Riggenbach-sínről: „Pálcás fogazattal készül; a sín két, laposvasat összekötő hengeres vagy négyzet keresztmetszetű rudakból áll, melyek szabályos közönként követik egymást”.

A  közlekedés, mely által e hegyvidék benépesülhet, meg van nyitva, mióta a svábhegyi fogaskerekű vasút megindult. Ennek köszönhető, hogy (...) máris sok uj villa épült a Svábhegyen, – melyet eddig a vizhiány, az építési anyag és élelmiszerek szállításának roppant drágasága s a közlekedés nehézsége sokkal lakatlanabb állapotra kárhoztatott, mint a minőt megérdemelt volna

– folytatódott az 1875-ös Vasárnapi Ujság cikk a tényekre támaszkodva, hiszen a fogaskerekű vasút megjelenése egy év alatt is sokat változtatott az addigi helyzeten.

Fogaskerekű
Kép: Klösz György/Budapest Főváros Levéltára/Fortepan

 

A nyitást követő eufóriát azonban beárnyékolták mindenféle gondok. Az egyik az volt, hogy a fogasok csak a nyári szezonban (április 14. és október 16.) között jártak, az első évben mindössze kétszer fel- és kétszer lefelé naponta, ezért az üzemeltetés ráfizetéses volt, ráadásul a tulajdonos még a lóvasúti társaságnak is fizetett, hogy járatait a vasút közlekedéséhez igazítsa. 1875-ben már sűrítették a járatokat – óránként közlekedtek – ám az indulás első évfordulóján, 1875. június 26-án egy felhőszakadás úgy megrongálta a pályát, hogy egy ideig szüneteltetni kellett a forgalmat.

A következő években azonban igazi nyári szenzációvá vált a fogaskerekű vasút, ami a századfordulóig tetemes hasznot hozott. Az üzemeltetőnek ekkor négy gőzöse volt, és teherforgalmat is lebonyolítottak.

A fogaskerekű vonalát 1890-ben hosszabbították meg a Széchenyi-hegyig, 1895-ben pedig a magyar tulajdonú Svábhegyi Fogaskerekű Vasút Rt.-hez került – harminc éves koncesszióba. Akkoriban a főváros kifejezett óhaja volt, hogy a vonal „további terjeszkedése” egészen a budakeszi erdőig, illetve a Normafáig „megtörténjen”, és már szóba került az is, hogy a vasutat villamosítani fogják. Noha a 1896-os év csúcsbevételt hozott az üzemeltető társaságnak, két évvel később – a hűvösvölgyi és a zugligeti villamosok megjelenésével – komoly konkurenciája  lett gőzösöknek, mivel a kirándulók a villamosokat részesítették előnyben. A nagyra törő tervekből nem lett semmi: a társaság 1898-ig csupán egy második vágányt és egy újabb peront épített a Városmajornál, illetve egy kitérőt Orgonás megállóhelyen.

A Svábhegyi Fogaskerekű Vasút Rt. koncessziós engedélye 1925-ig volt érvényben, de addig mindössze annyi újdonság történt, hogy 1910-tól bevezették a téli üzemet is. Ennek az volt ára, hogy a főváros ígéretet tett, hogy a társaság ebből származó veszteségét megtéríti. 1915-ben került szóba a fogas megszüntetése, 1918-ban viszont – mit sem törődve a történelemmel, az 1. világháborút követő gazdasági katasztrófával – a társaság a koncessziós szerződés meghosszabbításáért cserébe nemcsak arra tett ígéretet, hogy az egész pályát kétvágányúsítja, de arra is, hogy a vonalat Csaba utcáig, illetve a János-hegyig meghosszabbítja.

A nagy ívű elképzelésekből azonban ismét nem lett semmi, így amikor eljött az 1925-ös év, a fogaskerekűt még mindig gőzmozdony húzta.

A koncessziós szerződés végén egyre többen aggódtak a fogas jövőjéért, de miután 1926-ban az üzem a BSZKRT kezelésébe került, a sosem látott fejlődésnek vette kezdetét: 1929-re a teljes pályát kicserélték a Svábhegy és a Széchenyi-hegy között, új váltókat, kitérőket építettek, amelynek az lett a következménye, hogy a korábbi félórás követési időt 7,5 percre csökkenthették.

fogas
Kép: Heinzely Béla/Fortepan

 

Megújultak az állomások, a Városmajorban új kocsiszín és javítóműhely épült. Több éves munkálatok után 1929. július 2-án indult el ismét fogaskerekű, immár villamosított pályán, a Ganz „villamossárga” kocsijaival,  amelyek az 1970-es évek elejéig közlekedtek a vonalon.