VÁLASZTÁS 2024

Villamosok, szűrőbuszok, bérlakások - Mit ígérnek a főpolgármester-jelöltek?


Összegyűjtöttük, hogy a négy főpolgármester-jelölt mit ígér a fővárosiaknak a lakhatás, a közlekedés és az egészségügy területén. Például Karácsony Gergely öt évvel meghosszabbítaná a budapestiek életét, Vitézy Dávid bérlakásokat építene, Grundtner András kitiltaná a körútról a biciklisávokat, Szentkirályi Alexandra sűrítené a BKK járatokat.

Egészségügy

Vitézy Dávid az LMP és civilek főpolgármester-jelöltje szűrővizsgálatokat telepítene a népszerű, hétvégi közterületi programokhoz, például az autómentes rakpartra. A szakrendelők államosításával kapcsolatban Vitézy álláspontja, hogy a főváros tulajdonában lévő ingatlanokat elsősorban nem kiárusítani, hanem a stratégiai célokhoz igazítva hasznosítani szükséges. Amennyiben erre a fővárosnak egy adott időszakban nincs lehetősége/nem merül fel konkrét hasznosítási igény, akkor az átmeneti hasznosítást kell ösztönözni partnerek, vállalkozások, civil szervezetek bevonásával. Ha mégis indokolttá válik, hogy a főváros egy ingatlant értékesítsen, akkor viszont szociális vagy hasznosítási szempont előírásának mérlegelésével kell ezt megtennie.

Grundtner András a Mi Hazánk Mozgalom főpolgármester-jelöltje programjában azt ígéri, a járóbeteg-ellátásban 30 nap alá szorítják a várakozási időt. A szakrendelők államosításával kapcsolatban úgy vélik: a szakrendelők fenntartása kisebb kockázattal biztosítható, ha erről az állam gondoskodik. Amit fejleszteni kell az a járóbeteg irányítási rendszer.

2024.
Kép: Merész Márton/Énbudapestem

 

Szentkirályi Alexandra, a FIDESZ-KDNP főpolgármester-jelöltje egészségüggyel kapcsolatban nem tett sok ígéretet, az államosítással kapcsolatban a K-Monitor írta meg: ha újra napirendre kerülne az államosítás kérdése, a kormánypárti jelölt vélhetően inkább annak képviselőjeként lépne fel, és nem konfrontálódna a kormánnyal.

Karácsony Gergely, a DK-MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje plusz öt egészségben eltöltött évet ígér a fővárosiaknak. Ennek érdekében a főváros folytat, illetve elindít újabb programokat az egészségügy, a levegőminőség és a vízgazdálkodás fejlesztésére, az egészséges közterületek és a lakhatási körülmények javítása, illetve és a klímaváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében.

A következő ciklusban kiterjedt szűrőprogramot indítana a kerületi járóbeteg-ellátásokra támaszkodva, a levegőminőséget egy város szélére telepített véderdő hálózattal is javítaná. A jelenlegi városvezetés folytatná a CT-MR-szűrőprogramot és az Egészséges Budapest programot is.

Karácsonyék szerint a szakrendelők államosítása ellen fel kell lépni, fenntartásuk maradjon a kerületeknél.

Lakhatás

Az LMP és civilek jelöltje a lakhatási problémát tízezer szolgálati és bérlakás építésével oldaná meg magántőke bevonásával a rozsdaövezetekben. Rákosrendezőre tervezett mini-Dubajjal kapcsolatban az az álláspontja, hogy nem arab befektetők luxusingatlanjait kell ott felépíteni, hanem ezt a területet 10-15 ezer család lakhatásának megoldására, egy városi park létrehozására kell használni.

A Mi Hazánk Mozgalom jelöltje lakbér-adót vezetne be, amit a Budapesten székhellyel, telephellyel rendelkező nagyvállalatoknak kellene fizetni. Ebből új lakbér-támogatásokat vezetne be, illetve lakásépítési programot indítana. A Rákosrendezőre tervezett mini-Dubajjal kapcsolatban az az álláspontja, hogy minden fejlesztést támogatnak, ami összhangban van a főváros épített örökségével, várják a konkrét építészeti tervet.

width=2048
Kép: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség

 

A FIDESZ-KDNP jelöltje homlokzat-felújítási programot hirdetett, és a lepusztult külkerületi kultúrházakat is felújítaná. Emellett ingyenes köztéri wifi-hálózatot hozna létre, és új óvodai férőhelyeket, valamint nyugdíjasotthoni férőhelyeket is ígért. A Rákosrendezőre tervezett mini-Dubajjal kapcsolatban az az álláspontja, hogy azt a fővárosnak támogatnia kell.

A DK-MSZP-Párbeszéd jelöltje az elmúlt 30 év legnagyobb lakhatási programját indítaná el, az egészséges lakhatás érdekében pedig tovább javítják a lakhatási körülményeket. A közösségi tulajdonban álló lakások felújítására 22 milliárd forintot használhat fel az újonnan létrehozott Fővárosi Lakásügynökség, egyúttal ösztönözni kívánják a tulajdonosokat az üres ingatlanok lakáscélú használatára is. Új, magas minőségű és energiahatékony önkormányzati bérlakásokat létesítenének.

Karácsony nem mondott le a Rákosrendezőre megálmodott Parkváros ötletéről sem, illetve a Budapesti Lakásügynökség érdemi működése is a második lehetséges ciklusban indulhat be. Lakbértámogatásra és az önkormányzati lakások felújítására több milliárd forintot költene. Újraindítaná a panelprogramot, és a többi lakóház korszerűsítését is széleskörű energetikai felújítási programmal segítené.

Közlekedés

Vitézy Dávid az ÉnBudapestem korábbi kérdésére küldött válaszában azt írta: terveikben öt új villamosvonal létrehozása szerepel, a pesti belvárosban (a Deák és a Lehel tér között hiányzó szakasz), Budán (a fonódó hosszabbítása a lágymányosi egyetemi kampuszhoz), de külvárosokban is, mint a 3-as villamos hosszabbítása vagy a 42-es továbbépítése a Havannára és a Gloriett-telepre. Vitézy felülvizsgálná a nagykörúti kerékpársávok jelenlegi sávfelosztását és forgalmi rendjét, és tartós, minden közlekedő számára világos, egyértelmű, biztonságos kialakítást kell megvalósítani. A Lánchíd jelenlegi forgalmi rendjét fenntartaná.

Grundtner András szintén portálunknak írta meg, hogy első intézkedésként felszámolnák a Vizézy Dávid által bevezetett, a jelenlegi városvezetés által pedig támogatott közlekedéspolitikán alapuló, a fővárosi gépjárműforgalom szándékos ellehetetlenítését célzó és súlyos légszennyezéshez vezető torlódásokat kiváltó akadályokat.

Kizárnák a tömegközlekedésből az viselkedészavaros, a garázda és a kulturálatlan személyeket, a kerékpárutakat mind az autós, mind a gyalogos forgalomtól elkülönítetten, azokat nem akadályozva és a szezonális hatásra is tekintettel alakítanák ki, és sehol nem zárnának le közutat a forgalom elől, egyben megvédik a bontástól a meglévő hidakat, a felül- és aluljárókat. Fekvőrendőröket és kamerarendszert telepítenének minden iskolához és óvodához a gyermekek védelme érdekében. 

Befejeznék és díjmentessé tennék a teljes M0-s autóutat, gyorsvasutat építenének a repülőtér és a belváros között. Kitiltaná a dízelüzemű buszokat a tömegközlekedésből.

A nagykörúton a környezetszennyező torlódások felszámolása érdekében megszüntetnék a kerékpársávokat, ahol pedig lehetőség van rá - a Bajcsy-Zsilinszky úti megoldással egyezően - a kerékpáros és egyéb mikro-mobilitási eszköz forgalmat a gyalogosoktól elkülönítetten a járdán kell elvezetni jelentős sebességkorlátozás mellett.

Száva
Kép: Merész Márton/Énbudapestem

 

Szentkirályi Alexandra sűrítené a BKK-járatokat, ingyenes, őrzött P+R parkolókat építene a városhatáron és újraindítaná a BKK hajójáratait. A K-Monitor azt írja, a fővárosi Fidesz kezdettől élesen támadta a kerékpársávok létesítését, sokszor autósellenes intézkedésként beállítva azt. Bár konkrét vállalást a jelölt nem tett, vélhetően a kerékpáros közlekedést ugyan biztosítaná, de a forgalmi sávokat bizonyos szakaszokon visszaállítaná a Nagykörúton. A kormánypárt Lánchíddal kapcsolatos kritikus megszólalásaiból a korlátozások lazítása vagy feloldására lehet következtetni.

Karácsony Gergely új villamosvonalak és a pesti fonódó villamos hálózat továbbfejlesztése/befejezését ígéri.

Elvinné a villamoshálózatokat a nagy lakótelepekre, bővítené a budai és az általuk elkezdett pesti fonódó villamoshálózatot, 51 új villamost állítana forgalomba. A fejlesztésnek köszönhetően szerinte csökkenne az utazási idő, és Budafoktól akár Káposztásmegyerig is járhatnának a villamosok az Újbuda–Újpest-villamostengelyen. A projekt megvalósítása a teljes budapesti villamoshálózatot érintené: átszállásmentes, kötöttpályás kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között visszaépítendő vágányoknak köszönhetően.

Az autóforgalom további csökkentése mellett Karácsony célja, hogy a BKK és az állami közlekedési szolgáltatók összehangolt menetrenddel működjenek. Ezt egy regionális BKK alapításán keresztül képzeli el. A következő ciklusban teljesen megújítaná a pesti Nagykörutat, hogy az újra Budapest méltó főutcája lehessen, a jelenlegi ideiglenes kialakítás helyett a biztonságos kerékpározást biztosító bringasztrádát alakítana ki.