VÁLASZTÁS 2024

Mit tervez Budapesten? - a főpolgármester-jelölteket kérdeztük


Főpolgármesterként mi lesz az első intézkedése, mit tart a budapestiek legégetőbb problémájának, milyen hosszútávú fejlesztéseket tervez Budapesten? - erre a három kérdésre kértünk választ a főpolgármester-jelöltektől. Eddig Karácsony Gergely, a város jelenlegi vezetője, Vitézy Dávid, a civilek és az LMP aspiránsa és Grundtner András, a Mi Hazánk jelöltje válaszolt írásban.

– Megválasztása esetén, főpolgármesterként mi lesz az első intézkedése?

Karácsony Gergely: – Pontosan azt a munkát folytatom, amivel most is telnek a napjaim: szabad, szolidáris és a jövőre felkészített városnak megtartani Budapestet. 

Vitézy Dávid: – Egyből hármat is mondok: egyrészt el fogom érni, hogy a fővárosi cégek vezetésében ne pártdelegáltak, hanem valódi szakemberek üljenek. Másrészt azonnal, már októberben létrehozzuk a BKK-rendészetet, hogy növeljük az utasok és a járművezetők biztonságérzetét. Emellett számos fejlesztésnek neki fogunk állni: a 101 pontos főpolgármesteri programomban szerepel, hogy végre létrehozzuk az összefüggő rakparti sétányt, megújítjuk a Rákóczi utat, 5 új villamosvonalat építünk - ezekhez mind nekikezdünk egyből.

Grundtner András: – Első intézkedésként felszámoljuk a Vizézy Dávid által bevezetett, a jelenlegi városvezetés által pedig támogatott közlekedéspolitikán alapuló, a fővárosi gépjárműforgalom szándékos ellehetetlenítését célzó és súlyos légszennyezéshez vezető torlódásokat kiváltó akadályokat. Ezzel egy időben, szakértők bevonásával, pénzügyi- és gazdaságossági szempontból átható módon felülvizsgáljuk a Városháza működését, egyedi ügyben hozott döntéseit és szerződéses kapcsolatait, és ennek eredményeként meghozzuk azokat a jogi döntéseket, amelyek szavatolják a közpénz és a köztulajdon védelmét, felszámoljuk a korrupciót és egyben megteremtjük a pénzügyi alapját a Mi Hazánk választási programja megvalósításának.

– Mit tart a budapestiek legégetőbb problémájának és azt hogyan orvosolná?

Karácsony Gergely: – Hogy ma rövidebb és egészségtelenebb élet jut a budapesteiknek, mint más európai nagyvárosokban. Ha nekünk ez a város az életünk, nem szólhat kevedebbről mindaz, amit teszünk, csakis az életről. Budapesten ma 76,7 év a várható élettartam. Berlinben, Párizsban, Londonban, Madridban ez meghaladja a nyolcvanat, de Prágában is 79,2 év. Célom, hogy egy évtizeden belül adni tudjunk plusz öt, egészségben eltöltött évet a budapestieknek. Ennek érdekében a főváros folytat, illetve elindít újabb programokat az egészségügy, a levegőminőség és a vízgazdálkodás fejlesztésére, az egészséges közterületek és a lakhatási körülmények javítása, illetve és a klímaváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében. De nem hitegethetjük a budapestieket, ezért én minden egyes vállalásomról el tudom mondani, miből, honnan lesz rá, és ezek nagyrészt azok az európai források, amelyeket a kormány minden gáncsoskodása ellenére az elmúlt években megszereztünk Budapestnek.

Vitézy Dávid: – A város fejlődése lendületet vesztett, Budapest ma a sehova nem vezető pártpolitikai csatározások áldozata. Ma már nem az a kérdés, hogy mikor érjük utol Bécset, hanem hogy mennyivel húz el mellettünk Varsó, Prága vagy Pozsony. Már a kampányom elején foglalkoztam a lakhatási válsággal: tízezer új szolgálati lakás építését kezdjük meg magántőke bevonásával a rozsdaövezetekben, ez egyszerre növeli a lakáskínálatot és javítja a közszolgáltatások minőségét a munkaerőhiány enyhítésével.

Az elmúlt években a körúton túli Budapestet teljesen magára hagyták, az egész várospolitika úgy működik, mintha nem az itt élőknek, hanem a turistáknak fejlesztenék a fővárost. Rendbe rakjuk és akadálymentesítjük az olyan külvárosi csomópontokat, mint az Örs vezér tere, Újpest-Központ, a Göncz Árpád városközpont vagy az Ecseri út. Új közparkokat hozunk létre például Csepelen, megújítjuk a Népligetet.

A közlekedésben is jut majd figyelem a külső kerületeknek. Évente tízszer annyi utat újítunk fel, mint ma, erre szükség van a külső kerületekben is, de faltól falig megújítjuk a Rákóczi utat is. A rendszerváltás óta most először fordul elő, hogy egyetlen kötöttpályás közlekedési beruházás sem zajlik Budapesten. A mi programunkban öt új villamosvonal szerepel, a pesti belvárosban (a Deák és a Lehel tér között hiányzó szakasz), Budán (a fonódó hosszabbítása a lágymányosi egyetemi kampuszhoz), de külvárosokban is, mint a 3-as villamos hosszabbítása vagy a 42-es továbbépítése a Havannára és a Gloriett-telepre.

Grundtner András: – A fővárosi lakosság legfőbb gondja a közszolgáltatások színvonalának fokozatos zuhanásából adódik és rendkívül sokrétű. A közlekedés körülményei, a közbiztonság, – ezen belül kiemelten a bűnmegelőzés – hiánya, a köztulajdon amortizációja, a társasházak belső jogvitáinak megoldatlansága, vagy éppen a hiányzó járóbeteg-irányítási rendszer csak néhány kiemelendő példa a sok közül, amelyre sürgős megoldást kell találni.

A Mi Hazánk Mozgalom által, a párt honlapján közzétett „Budapest városvédelmi- és fejlesztési terv” részletes és gyakorlatias választ ad mindezekre és egyben felhívja a figyelmet a legfőbb veszélyre, arra a multikulturális, disztópikus jövőre, amely a nyugat-európai nagyvárosokban ma már a mindennapok valósága. Hogy ezt elkerüljük, legelőször is egy olyan hivatalos állományú, a közterületen gyalogos járőrszolgálatot teljesítő Városi Rendőrség megteremtésére van szükség, amely elrettentő erőt képvisel mindazokkal szemben, akik képtelenek beilleszkedni a társadalmunkba és jogrendünkbe és a megélhetésüket a szociális rendszer kihasználásra és a bűnözésre építenék.

2023.09.13.
Kép: Ancsin Gábor/Képszerkesztőség

 

–  Milyen hosszútávú, egy ciklus alatt megoldható fejlesztéseket tervez Budapesten?

Karácsony Gergely: – Levegőminőség javítása: az egészségben eltöltött éveket alapvetően határozza meg, hogy milyen minőségű levegőhöz jutnak a település lakói. Budapesten zöldfelülete az elmúlt években 35 ezer új fával gyarapodott és folytatni Budapest zöldítését a kül- és belvárosban egyaránt. Fejlesztjük például az Óbudai-szigetet, a Népligetet, a Vérmezőt, és 13 hektáros új parkot építünk a Mocsároson. Budapest történetének legnagyobb természetvédelmi megújítási programját valósítjuk meg. Már eddig is 285 környezetkímélőbb autóbusz állt forgalomba és a program folytatódik. Továbbá a főváros egymilliárd forintot szán a szilárd tüzelés kivezetésének támogatására.  

Energiafelújítási Program: a Budapesti Klímaügynökség létrehozása, amelynek az energiafelhasználás racionalizálása lesz a feladata.

Lakhatás: az elmúlt 30 év legnagyobb lakhatási programját indítjuk, az egészséges lakhatás érdekében tovább javítjuk a lakhatási körülményeket. A közösségi tulajdonban álló lakások felújítására 22 milliárd forintot használhat fel az újonnan létrehozott Fővárosi Lakásügynökség, egyúttal ösztönözni kívánjuk a tulajdonosokat az üres ingatlanok lakáscélú használatára is. Új, magas minőségű és energiahatékony önkormányzati bérlakásokat létesítünk.

Egészséges, biztonságos és zöld közterek:  Az élhető közterületek megteremtése érdekében 50 milliárd forintos közterületmegújítási csomagot valósítunk meg. Ebből újul meg többek között a pesti alsó rakpart, a Nagykörút és a Római-part is, valamint ebből valósítjuk meg az Egészséges utcák programot szerte a városban. Megerősítjük Budapest árvízvédelmét a kritikus szakaszokon a III., a IV. és a XIII. kerületben.

Új villamosvonalak és a pesti fonódó villamos hálózat továbbfejlesztése/befejezése:  Elvisszük a villamost a nagy lakótelepekre, bővítjük a budai és az általunk elkezdett pesti fonódó villamoshálózatot, 51 új villamost állítunk forgalomba. A fejlesztésnek köszönhetően csökken az utazási idő, és Budafoktól akár Káposztásmegyerig is járhatnak majd a villamosok az Újbuda–Újpest-villamostengelyen. A projekt megvalósítása a teljes budapesti villamoshálózatot érinti: átszállásmentes, kötöttpályás kapcsolat jöhet létre Észak-Pest és Dél-Buda között a Deák Ferenc tér és a Lehel tér között visszaépítendő vágányoknak köszönhetően.

Vitézy Dávid: – Nagyon sok olyan teendő van a fővárosban, ami nem tűr halasztást, és kényelmesen megvalósítható, ha nem a választás előtti utolsó hónapokban kap észbe a városvezetés, hogy neki kellene állni. Mi az első perctől dolgozni fogunk: létrehozzuk az összefüggő rakparti sétányt a belvárosi Duna-parton. Már 2025-től 10 ezer forintos kultúrkupont adunk minden budapestinek. Partnert keresünk egy új vidámparkhoz, új állatvédelmi központot és menhelyet hozunk létre. Ezek mind teljesíthetők az első ciklusban.

Grundtner András: – A választási programunk több tucat intézkedést sorol fel, ezek közül súlyozottan és a költségvetési egyensúlyra is figyelemmel azokat valósítanánk meg, amelyek a legégetőbb gondot okozzák a lakosságnak. Az említett Városi rendőrség és a torlódásmentes autós közlekedés megteremtése mellett, többek között: teljessé tesszük a főváros csatornázottságát, megszüntetjük az illegális szeméttelepeket és emberhez méltó körülményeket teremtünk közterületeken és a tömegközlekedésben, nyilvános illemhelyet létesítünk minden közparkban és játszótéren. 

Rendet teremtünk a társasházak jogvitái és a társasházkezelés terén és támogatjuk azok megújuló energiaberuházásait. Budapest közparkjaiban és a közigazgatási területén levő erdőkben létrehozzuk az állandó jelenlétű parkőr- és erdőőr-szolgálatot. Budapest összes zöldterületén biztosítjuk a magas színvonalú és megfelelő méretű állatbarát-területek kialakítását, az állatok jogainak fokozott védelme érdekében felülvizsgáljuk a gyepmesteri tevékenységet, és szigorúan fellépünk az állatkínzás ellen.

Kizárjuk a tömegközlekedésből az viselkedészavaros, a garázda és a kulturálatlan személyeket, a kerékpárutakat mind az autós, mind a gyalogos forgalomtól elkülönítetten, azokat nem akadályozva és a szezonális hatásra is tekintettel alakítjuk ki, és sehol nem zárunk le közutat a forgalom elől, egyben megvédjük a bontástól a meglévő hidakat, a felül- és aluljárókat. Fekvőrendőröket és kamerarendszert telepítünk minden iskolához és óvodához a gyermekek védelme érdekében. Őrzötté tesszük a P+R parkolókat, fedetté a megállóhelyeket és menetrendhez kötötté az agglomerációs vasútközlekedést. Minden Budapesten és annak agglomerációjában lakóhellyel rendelkező számára ingyenessé tesszük a metró-, a földalattivasút- és a HÉV-közlekedést, felülvizsgáljuk a teljes fizetős parkolási rendszer tér- és időbeli szükségességét. Minden parkolási bevételt kizárólag ingyenes parkolók kialakítására fordítunk és megtiltjuk a kerékbilincs használatát. A Mi Hazánk mindezzel rendet teremt Budapesten és élhetővé teszi a fővárost!