Új fogyasztók távhőszolgáltatásba kapcsolása és energiahatékonysági fejlesztések a FŐTÁV-nál

Jelentősen korszerűsítettük a BKM FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió műszaki infrastruktúráját hőközpontok távfelügyeletbe kötésével, teljes felújításával, keringtető szivattyúinak cseréjével, valamint távvezeték felújítással. Új fogyasztókat is kapcsoltunk a távhőhálózatba, mindez összességében hatékonyabb, ezáltal környezetkímélőbb távhőellátást eredményez. Emellett az érintett körzetekben javult az üzemeltetési színvonal. A pályázat keretében 17 új jelentős méretű fogyasztó távhőrendszerbe történő bekapcsolása (többek között a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum és az Eiffel csarnok), 502 db hőközponti távfelügyelet kiépítése, 7 db hőközpont teljes felújítása és 218 db hőközponti keringtető szivattyú cseréje valósult meg. Emellett felújítottuk a III. kerület Zápor utcai gerincvezetéket.