Segítségnyújtás az ivóvízellátásban az agglomerációs településeknek

A nyári hőhullámok idején a Fővárosi Vízművek segítséget nyújtott olyan agglomerációs településeknek, amelyeknél a helyi viziközmű szolgáltató már nem tudta kielégíteni a hőség idején megemelkedett ivóvíz igényt. Mindeközben Budapest ivóvíz ellátása mindvégig stabil, biztonságos maradt.