Fővárosi Érdekegyeztető Tanács

Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsot (FŐÉT) alapítottunk a munkavállalók és a munkáltatók képviselőinek bevonásával. Konzultációra vonjuk be a FŐÉT-et a főváros hosszú távú fejlesztési és gazdasági stratégiai dokumentumainak előkészítése és más kiemelten fontos gazdasági döntések előtt. A járvány okozta gazdasági problémákra fókuszáló megállapodást kötöttünk a munkájukat elveszítő állampolgárok és a közvetlenül érintett mikro-, kis- és középvállalkozások segítésére.
Mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal képviselőit bevonjuk a Budapest 2023-27-es időszakra szóló települési esélyegyenlőségi programjának kidolgozásába.