“Budapest peremén” új rehabilitációs otthon

A főváros első közösségi költségvetésének nyertes projektjeként “Budapest peremén” néven egy új, támogatott lakhatást biztosító és a rehabilitációt segítő otthon létrehozását támogatjuk. Az új intézmény pszichiátriai ellátásra szoruló vagy szenvedélybeteg tartósan hajléktalan emberek segítésére fókuszál. Célunk, hogy olyan emberek jussanak így lakhatáshoz és ellátáshoz, akiknek a komplex problémáira, szükségleteire a jelenlegi ellátórendszer vagy nagyon kevéssé, vagy egyáltalán nem nyújt választ. Az intézmény kialakítására és üzemeltetésére pályázatot írtunk ki. Ennek eredményeként a  Twist Olivér Alapítvány és az Oikos Segítőház konzorciumának nyújtunk támogatást ahhoz, hogy az egy jelenleg is működő nappali melegedőjük mellett egy új épületet létrehozva, 9-11 fő elhelyezését és ellátását biztosító intézményt alakítsanak ki, amelyre 10 év fenntartási kötelezettséget is vállalnak. Jelenleg az e célra építendő épület szükséges átalakításának előkészítése zajlik.