Aktív Budapest Munkacsoport létrehozása

A civil szervezetekkel történő folyamatos párbeszéd megteremtése érdekében létrehoztuk a budapesti sport- és szabadidősport fejlesztési lehetőségeivel, sporthoz kapcsolódó gyermekvédelemmel, idősek sportjával, fogyatékkal élők sportolásával, ifjúsági- és diáksporttal, valamint az egészséges életmód előmozdításával foglalkozó „Aktív Budapest” Munkacsoportot. A munkacsoportban tagként résztvevő civil szervezetek számára vélemény és javaslattevő fórumot jelent a kezdeményezés, mely évente legalább két alkalommal ülésezik és a fenti témákban felmerülő aktualitásokat hivatott megvitatni.