Adatvédelmi irányelvek

Az Ön által megadott név és e-mail cím adatok kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvétel célját szolgálják (ügyfélkapcsolati cél), azokat a kommunikáció lezárultát követő harminc napon belül automatikusan töröljük rendszerünkből. Az adatokat egyéb célra nem használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. Üzenete elküldésével Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatásunkat tudomásul vette.